Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio, Św. Antoniego, Jagienki w Gdyni - część 2

RZ-EZP.271.45.2018.NW/DT…...........                                                                         Gdynia, 09.08.2018r.
(część 2)
                      
                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio, Św. Antoniego, Jagienki w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.08.2018
Data udostępnienia informacji: 09.08.2018