Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni - część 4

RZ-EZP.271.77.2018.EJ                                                                                                 Gdynia, 06.12.2018r.
Część 4 – Rejon IV
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2018 13:57 Dodanie informacji Natalia Wargacka