Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni - część 2

RZ-EZP.271.77.2018.EJ                                                                                                    Gdynia, 10.12.2018r.
Część 2- Rejon II
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 10.12.2018
Data udostępnienia informacji: 10.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2018 15:06 Dodanie informacji Natalia Wargacka