Wykonanie strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego w Gdyni

RZ-EZP.271.74.2018.IK                                                                                                               Gdynia, 06.11.2018r.
(BIP)
 
               
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 06.11.2018