Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.13.2020.EJ                                                                              
 Gdynia, 12.05.2020 r.
 
 
 
                           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2020
Data udostępnienia informacji: 13.05.2020