Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji przy ul. Chabrowej (...) Część 3

ERZ-EZP.271.4.2020
Gdynia, 24.04.2020r.
(Część 3)

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji przy ul. Chabrowej, ul. Rumskiej i ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – Część 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020