Wykonanie przeglądu rocznego dróg na terenie Gminy Gdynia

RZ-EZP.271.61.2019.NW…………                                                                    Gdynia, 16.09.2019r.
 
                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu rocznego dróg na terenie Gminy Gdynia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 16.09.2019
Data udostępnienia informacji: 16.09.2019