Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie

RZ-EZP.271.60.2019.NW…………                                                                      Gdynia, 04.09.2019r.
(część 2)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 04.09.2019
Data udostępnienia informacji: 04.09.2019