Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia

ERZ-EZP.271.69.2020.EJ.6319
Gdynia, 21.10.2020r.
Część 1 i 2
 
 
                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów podstawowych
i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem skladania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 21.10.2020
Data udostępnienia informacji: 21.10.2020