Wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni

RZ-EZP.271.70.2018.KK                                                                                                     Gdynia, 25.09.2018r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 25.09.2018
Data udostępnienia informacji: 25.09.2018