Wykonanie pasów rowerowych (...) - część 2

RZ-EZP.271.41.2018.KK
Gdynia, 10.07.2018r.
(Część 2)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego, kontrapasa rowerowego na ul. Wybickiego, kontraruchu rowerowego na ul. Plac Grunwaldzki, nowego oznakowania drogi rowerowej na fragmencie Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskego wraz z odtworzeniem oznakowania P-23 oraz malowanie oznakowania chemoutwardzalnego w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejskiej i ul. Plac Kaszubski w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.07.2018
Data udostępnienia informacji: 10.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2018 12:57 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
10.07.2018 12:57 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz