Wykonanie parku kieszonkowego w ramach zagosp. terenu zieleni (...) przy ul. Legionów 114 w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.82.2020.EJ.6676                                                  
Gdynia, 10.11.2020r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie parku kieszonkowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni przy ul. Legionów 114 w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.11.2020
Data udostępnienia informacji: 10.11.2020