Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Chwarznieńskiej z łącznicami Obwodnicy Trójmiasta w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

RZ-EZP.271.29.2019.KK
Gdynia, 03.06.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Chwarznieńskiej z łącznicami Obwodnicy Trójmiasta w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019