Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej na przebudowę dróg na terenie dawnego Polifarbu w Gdyni

RZ-EZP.271.34.2018/JS                                                                        Gdynia, 26.07.2018r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej na przebudowę dróg na terenie dawnego Polifarbu w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 26.07.2018
Data udostępnienia informacji: 26.07.2018