Wykonanie koncepcji nowych tras rowerowych w Gdyni

RZ-EZP.271.79.2018.EJ                                                                                                     Gdynia, 26.10.2018r.
 
                            
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji nowych tras rowerowych w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 26.10.2018
Data udostępnienia informacji: 26.10.2018