Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną (...)

ERZ-EZP.271.39.2020.KK
Gdynia, 06.07.2020r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i dedykowanym oświetleniem - skrzyżowanie ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża i skrzyżowanie ul. Władysława IV z ul. Armii Krajowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.07.2020
Data udostępnienia informacji: 06.07.2020