Wykonanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu w Gdyni cz. 2

ERZ-EZP.271.50.2020
Gdynia, 04.08.2020r.
(część 2)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.08.2020
Data udostępnienia informacji: 04.08.2020