Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni

RZ-EZP.271.63.2019.NW.KK
Gdynia, 19.08.2019r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 19.08.2019
Data udostępnienia informacji: 19.08.2019