Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni

RZ-EZP.271.32.2019.KK
Gdynia, 07.06.2019r.
(BIP)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
        
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.06.2019
Data udostępnienia informacji: 07.06.2019