Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni (...) w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gdyni

RZ-EZP.271.47.2019.NW…….                                                                               Gdynia, 19.07.2019r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w  Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 19.07.2019
Data udostępnienia informacji: 19.07.2019