Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni - cz.5

ERZ-EZP.271.1.2020.EJ                                                                                     
Gdynia, 21.02.2020r.
 
 
 
 
                                                            INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
                                                                                           CZĘŚĆ 5
 
  Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2020