wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni - cz.3

ERZ-EZP.271.1.2020.EJ
Gdynia, 04.03.2020r.

 
 
                                                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                                         Część 3
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 04.03.2020
Data udostępnienia informacji: 04.03.2020