Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni - cz. 2

ERZ-EZP.271.1.2020.EJ                                                                                         
Gdynia, 09.03.2020r.


Część 2
 
 
 
                                                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020