Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni,- cz.1

ERZ-EZP.271.1.2020.EJ                                                                                          
Gdynia, 09.03.2020r.

Część 1
 
 
                                                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020