Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.73.2018/2019.KK/…...........                                                                   Gdynia, 02.01.2019r.
 
 
                                         
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa, z uwzględnieniem łączników: ul. Limbowej i ul. Sieradzkiej (przy ul. Lotników), wraz z tunelem pieszo - rowerowym w nasypie kolejowym w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019