Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.52.2019.KK.NW/…...........                                                                    Gdynia, 26.07.2019r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową oraz ul. Wiczlińskiej z ul. Miętową i ul. Koperkową w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 26.07.2019
Data udostępnienia informacji: 26.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2019 14:49 Dodanie informacji Natalia Wargacka