Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę 11 zatok autobusowych (...)RZ.EZP.271.62.2018.KK                                                                                Gdynia, 11.09.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę 11 zatok autobusowych oraz budowę 12 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 12.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.09.2018