Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę 11 zatok (...)


RZ-EZP.271.78.2018/KK……….                                                                            Gdynia, 18.10.2018r.
             (BIP)                                                  
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę 11 zatok autobusowych oraz budowę 12 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 19.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018