Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wybiegu dla psów przy ul. Halickiej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.12.2020
Gdynia, 04.05.2020r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wybiegu dla psów przy ul. Halickiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.05.2020
Data udostępnienia informacji: 04.05.2020