Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia (...) w Gdyni - część 1

RZ-EZP.271.16.2018                                                                                                    Gdynia, 16.04.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia schodów od przystanku Babie Doły do ul. Ikara oraz przejścia przez las od ul. Paprykowej do ul. Gorczycowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 16.04.2018
Data udostępnienia informacji: 16.04.2018