Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacji w Gdyni

RZ-EZP.271.7.2019.EJ/                                                                                                Gdynia, 18.03.2019 r.
 
                                         
 
 
INFROMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacji w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 18.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019