Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy przed degradacją wraz z odtworzeniem odwodnienia w rejonie ul. Płk. Dąbka w Gdyni – Etap 1


RZ-EZP.271.78.2019.EJ
Gdynia, 29.11.2019r.
 
 
                              INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy przed degradacją wraz z odtworzeniem odwodnienia w rejonie
ul. Płk. Dąbka w Gdyni – Etap 1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2019
Data udostępnienia informacji: 29.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2019 14:47 Dodanie informacji Ewa Jodłowska