Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Śląską w rejonie ul. Nowogrodzkiej w Gdyni

RZ-EZP.271.5.2019.NW/DT…...........                                                                            Gdynia, 28.03.2019r.
(BIP)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Śląską w rejonie ul. Nowogrodzkiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 28.03.2019
Data udostępnienia informacji: 28.03.2019