Wykonanie dokumentacji projektowej strefy współdzielonej tzw. woonerf w ciągu ul. Pawiej w Gdyni

ERZ-EZP.271.30.2020
Gdynia, 15.06.2020r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej strefy współdzielonej tzw. woonerf w ciągu ul. Pawiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.06.2020
Data udostępnienia informacji: 15.06.2020