Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dylatacji na wiadukcie łukowym nad al. Piłsudskiego w Gdyni

ERZ-EZP.271.65.2020.EJ     
Gdynia, 08.09.2020r.
 
 
 
                                               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dylatacji na wiadukcie łukowym nad al. Piłsudskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2020
Data udostępnienia informacji: 09.09.2020