Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy odcinka ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni wraz z żelbetowym przepustem drogowym (...)

ERZ-EZP.271.7.2020.EJ                                                                                        
Gdynia, 09.03.2020r.
 
 
 
 
                                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy odcinka ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni wraz z żelbetowym przepustem drogowym na rzece Chylonce oraz odbudową wlotu do przepustu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020