Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulic Nowodworcowej i Starodworcowej


RZ-EZP.271.83.2018.EJ                                                                                                    Gdynia, 08.11.2018r.
 
                                         
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulic Nowodworcowej i Starodworcowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 08.11.2018
Data udostępnienia informacji: 08.11.2018