Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji łącznicy zjazdowej z jezdni Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni

RZ-EZP.271.65.2019.JS/EJ                                                                                            
Gdynia, 14.08.2019 r.
 
 
                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji łącznicy zjazdowej z jezdni Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2019
Data udostępnienia informacji: 16.08.2019