Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni

ERZ-EZP.271.20.2020.EJ                                                                                      
Gdynia, 27.05.2020r.
Część 1 i 2
 
 
 
                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej
i budowę tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 27.05.2020
Data udostępnienia informacji: 27.05.2020