Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni - część 1 i 2

RZ-EZP.271.55.2019.KK
Gdynia, 05.09.2019r.
(część 1, 2)
   BIP
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 1 i 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 05.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2019 15:08 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
05.09.2019 15:05 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz