Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dźwigu osobowego w przejściu podziemnym pod ul. Morską w Gdyni

RZ-EZP.271.31.2019.JS/EJ                                                                                       
Gdynia, 03.07.2019 r.
 
 
 
                           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dźwigu osobowego w przejściu podziemnym pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna wraz z naprawą izolacji przejścia podziemnego pod ul. Morską w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 04.07.2019
Data udostępnienia informacji: 04.07.2019