Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego oraz strefy rekreacji przy ul. Żelaznej w Gdyni

RZ-EZP.271.33.2018.EJ                                                                                             Gdynia, 12.06.2018r.
  
                         
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego  oraz  strefy rekreacji przy ul. Żelaznej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018