Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego, sygnalizacji świetlnej- ul. Morska- ul. Denhoffa

RZ-EZP.271.48.2019.EJ                                                                                        
Gdynia, 02.07.2019r.
 
 
 
 
                                             INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną na ul. Morskiej, na wysokości ul. Denhoffa w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.07.2019
Data udostępnienia informacji: 02.07.2019