Wykonanie dokum. projekt. wraz z dostosowaniem istniejącej sygn. świetlnej na skrzyżowaniu ul. Unruga - Kwiatkowskiego do systemu TRISTAR w Gdyni

ERZ-EZP.271.70.2020.EJ.5618
Gdynia, 18.09.2020r.
 
 
 
                                              INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostosowaniem  istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Unruga - Kwiatkowskiego do systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020