Wykonanie dokum. proj. zad. inwest. pn.: „Zagosp.terenu rekreac.(...) przy ul. Spokojnej w Gdyni – etap II”

ERZ-EZP.271.16.2020.EJ                                                                             
Gdynia, 23.04.2020r.
 
 
 

                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury na działce nr 3803 Obr. Mały Kack przy ul. Spokojnej w Gdyni – etap II” (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2020
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020