Wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego (...)

RZ-EZP.271.54.2019.KK
Gdynia, 28.08.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do: ewidencji dróg i obiektów mostowych, zajęcia pasa drogowego wraz z reklamami, projektowania i ewidencji organizacji ruchu, oraz wykonanie: inwentaryzacji w zakresie oznakowania dróg wraz fotorejestracją i aktualizacji ewidencji dróg i mostów w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 29.08.2019