Usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne (...) Część 2

ERZ-EZP.271.22.2020
Gdynia, 13.05.2020r.
Część 2

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów stwarzających zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – Część 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.05.2020
Data udostępnienia informacji: 13.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2020 15:19 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz