Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.53.2019.NW/………….                                                                       Gdynia, 17.07.2019 r.  
 
 
                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 17.07.2019
Data udostępnienia informacji: 17.07.2019