Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.40.2019.NW                                                                               Gdynia, 19.06.2019r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 19.06.2019
Data udostępnienia informacji: 19.06.2019