Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.28.2019.KK
Gdynia, 05.06.2019r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019